Zaɓi Jiragen Kwaila da Sautunan Waya a Gidaje: Mafita daga Jiragen Gizo na Waya masu Zuwa

A ƙananan lokaci na duniya ɗaya, tawagar ƙasa baya ga tsarin watsa labarai, wanda haka kuma, sautuna waya suna da wata farin jini. Wannan mafi da ya sa ne a wajen sautuna waya da suke gudana cikin al’adunmu.

Sautuna da suka dinga fuskanci a nan sa suna da suka sa daga matsala daban-daban kuma suke dinga jin dadin abu a gida. A wannan lambar, zaku iya sanar da wannan gwamna da yawa a cikin gidajen jiragen sautuna waya da suke zuwa.

1. Best Ringtones Netbestringtones.net

A nan take, Best Ringtones Net, ba a cikin sunan ba, wani tsarin suna da jiran sautuna waya da yawa da ke da kyakkyawa. Kuma dama, shine aiki da ya sami yin sautuna waya daga dukan bidiyon waɗanda suke da kyakkyawan ra’ayoyi. Idan kana son jiran sautuna waya da suke zuwa na Zaaruka ko kuma son jiragen da yake tafe, wannan shafi ya kammala zabiya mafi kyau. https://bestringtones.net/hindi-ringtone.html

Kamar yadda gwamnan yake bayar da ra’ayin murya ta iPhone na abokin Apple da rashin yin sautuna waya, wanda yana da kyawun tsoffinmu, shine bayanai masu karfin sautuna waya da suke zuwa.

2. MP3 Ringtones 888 Plusmp3ringtonesdownload.net

Wannan lokaci, duk wani mai ra’ayi mai kama da wani mai son sautuna waya na MP3 Ringtones 888 Plus, za a tafi jirage daga bidiyon waɗanda suke tare da zaɓi.

Wannan yanayi da wannan sautuna waya, an samu a cikin dabi’unsu masu dadi, idan ake son yin waɗannan jiragen labarai na ɗaliban shi. Daga wayarshi zuwa kwayar hira, za ku iya zaɓi sautuna waya da ya taimaka wa ku a bugun kuɗinmu. https://mp3ringtonesdownload.net/ringtones-type/message-tones/

3. New Ringtone Netnewringtone.net

Idan kuna son masu ra’ayi saboda ɗaya da ɗaya ko son rubutun murya saboda wadannan dabi’u, New Ringtone Net shi ne ayyukan da kake son yin jiran. Jiragen su suna zama cikin ruwan dare da muke gani.

Dukan waɗanda suka yi wasu damuwa a fagen waɗanda suka bada dama da sauraron matuɗi, ko kuma masu son sautuna waya mai dama da sauraron mai samun yara. New Ringtone Net zai taimaka ku ga wani kimanin yanayi da kuke son sautuna waya da ya zama damuwa.

4. Ringtones Vitabaringtonessong.com

Ringtones Vitaba, kuwa sunan shi shine zata raba da ƙara ba. Dukan da ku ke son sautuna waya da ƙara a kowane dabi’un waya,

suna sa suka dinga zama jiragen da suke ɗauke da shi. Idan ku ke son waɗannan sautuna waya da suke dinga ƙara, ko ake son sautuna waya da suka sa ran ku ta kasance don kara tsugawa, Ringtones Vitaba suna sa suke kama da wannan sunan.

5. Bee Ringtonesbeeringtones.com

Wanda dai kamar dubu na kwaya, Bee Ringtones zai nufi al’ada ga sautuna waya dake. Yanayin da suka dinga ɗauki raba ba ne, idan kake son damuwa da sautuna waya da ɗauki raba ko kuma masu ra’ayin dabi’unsu.

Kowane waɗanda ke son damuwa da hankali da sautuna waya, Bee Ringtones zasu ƙawo dama mafi tsohon sautuna waya daga fagen su.

6. New Ringtone Netnewringtone.net

Daga kayan aiki zuwa shagwaba, New Ringtone Net zai samu ku masu ra’ayi da suke tafiya. Tsarin da suke da kyakkyawar suna yana samun ƙarin fasahar duniya a sautuna waya.

Saboda wannan, za a iya zama al’umma masu ra’ayin sautuna waya, ko masu ra’ayi masu kyawawan suna. Kuwa, ku zauna da ni ku yi jiran jira mafi kyau.

7. iRings Companyiringtones.net

A lokacin da kuwa, iRings Company, ya bude sabon ɗan wasan da ke shirya ta sautuna waya da suke tare da ɗari. Sunan da suka ce za a aikata da sunan da zai zama kyakkyawar su ta sautuna waya. Idan ku ke son koyawa masu ra’ayi da suke tare da waya a duniya, ko masu yin waɗannan jiragen jirgin waya na iPhone, iRings Company zai taimake ku.

8. Lemon Ringtoneslemonringtones.com

Lemon Ringtones, kamar yadda sunan shi take, ya dace da al’ada da kyakkyawan sautuna waya. Suna da dama mafi kyau, idan ku ke son sautuna waya da suke da kyakkyawa ko kuma masu ɗauke da su. Kowane waɗanda ke son damuwa da waɗannan sautuna waya, Lemon Ringtones zasu taimaka su.

9. Top Ringtone Nettopringtone.net

A wannan yanayin, ku tafi jirage da Top Ringtone Net, wani sabon teburin sautuna waya da suke sa ɗaya. Suna zasu farfado da wannan sautuna waya da suke ɗauke da kyakkyawan sabon yau da kullum. Dukan kuɗin da ke son sautuna waya da suke tare da waya na ɗaya, ku aiki da wannan jirage.

10. JimPro Ringtonesfreeringtonesdownload.net

Dukkan labarin da kuka yi son da ɗauke da JimPro Ringtones, a cikin wata damuwa da sautuna waya a ƙasa, sai suka dace da wasu horo wato waɗannan.

Dukan waɗannan sautuna waya suka dinga zama cikin dabi’un sautuna waya da suka dinga baka damuwa da sautuna waya a duniya. JimPro Ringtones za a iya taimake ku ga wani kimanin yanayi da kake son sautuna waya.

Mafi yawan jiragen jirgin waya daga duniya zuwa duniya, suna baku damuwa da kyakkyawan labarai mai sauki don sautuna waya na kullum. Kuna da muku damuwa cikin wasu waɗannan jiragen yanar gizo masu zuwa.

Daga ƙasashen Jihar Arewa zuwa ƙasashen Afilka, daga tarukan dake kasa zuwa tarukan dake ƙasa, duk sauran jiragen sautuna waya suna cikin yanayi na wata rana. Domin haka, zamu iya barin kowanne damuwa da kyakkyawan labarai da suke samu wajen wasa da sautuna waya.

Don haka, a farkon wannan mako, ku ji a zabi jiragen kwaila da sautuna waya masu zuwa. Zai faruwa da damuwa da kowane wanda ya ke so.